Novela zákona významně zkrátí lhůtu výstavby klíčových dálnic

Lhůta výstavby klíčových dálnic a rychlostních silnic by se mohla významně zkrátit, a to o několik měsíců. V případě určitých staveb io několik let. Zajistit by to měla novela zákona, kterou ve čtvrtek schválila vláda. Po jednání kabinetu to uvedl ministr dopravy Andrej Doležal (kandidát Jsme rodina) s tím, že podobný zákon by chtěl předložit iv případě železničních liniových staveb.

Doležal zdůraznil, že novelou zákona se neruší institut odvolání, ale nemusí se čekat na odvolací proces. „My neměníme proces. Neodnímá možnost odvolat se proti stavebnímu povolení, neodnímá možnost odvolat se vůči změně stavby před dokončením, ale odnímáme odkladný účinek tohoto rozhodnutí na riziko investora,“ přiblížil s tím, že to může pomoci i sprejazdnenie křižovatky D1 a D4.

Novelou zákona se má stanovit, že odkladný účinek odvolání proti stavebnímu povolení a rozhodnutí o změně stavby před dokončením lze vyloučit. Stejně by mělo být upraveno právo odpovídající věcnému břemenu pro vlastníka elektrického, telekomunikačního a potrubního vedení v souvislosti s potřebnou přeložkou těchto vedení při stavbě dálnic. Zároveň se má stanovit, že spojení kolaudačního řízení s řízením o změně stavby před dokončením se uskuteční vždy, pokud se skutečným realizováním podstatně nemění charakter a cíl realizované stavby a změna stavby se realizuje na pozemcích uvedených ve stavebním povolení pro dálnici. Upravit by se měla lhůta pro vydání rozhodnutí o předběžné držení a lhůta pro zahájení stavebních prací v souladu s rozhodnutím o předběžné držení.

Vláda také navrhuje, aby Národní rada SR projednala novelu zákona v tzv. zrychleném režimu. Nepřijetí navrhovaných opatření by totiž podle resortu dopravy mohlo způsobit značné hospodářské škody a zamezení dosažení společenských benefitů spojených s užíváním plánované dálniční sítě.

Get in Touch

Další články autora

Do Litoměřic na rodinnou dovolenou či na výlet

Litoměřice jsou město ležící na březích Labe. Těšit se můžete na spoustu zalesněných svahů Českého středohoří, tajuplnou přírodu, ale i přírodní zajímavosti. Dovolenou si...

Poznejte opály, jedinečné dílo přírody

Opál představuje jedinečný přírodní kámen, který je s pomocí moderních technologií mimořádně těžké napodobit. A jak se ho tedy podařilo vytvořit přírodě? Z chemického hlediska...

Tisk etiket je efektivní způsob, jak značit produkty!

Polygrafické samolepicí etikety se tisknou na papírový nebo filmový materiál, který má substrát a adhezivní základ. Takové produkty mohou mít jakýkoli tvar, rozměry, obsahovat...

Reklama

Nejnovější články